Zimowy urlop z polisą ubepieczeniową

Planując zimowy, zagraniczny urlop nie można zapomnieć o ubezpieczeniu turystycznym. Oferta ubezpieczenia w podróży, w podstawowym zakresie obejmuje zazwyczaj zwrot kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania i nieszczęśliwego wypadku oraz odszkodowanie pieniężne z tytułu śmierci lub uszczerbku zdrowia na skutek nieszczęśliwego wypadku. Niektórzy uważają, że wystarczy sama Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego z NFZ i nie…