Zimowy urlop z polisą ubepieczeniową

Planując zimowy, zagraniczny urlop nie można zapomnieć o ubezpieczeniu turystycznym. Oferta ubezpieczenia w podróży, w podstawowym zakresie obejmuje zazwyczaj zwrot kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania i nieszczęśliwego wypadku oraz odszkodowanie pieniężne z tytułu śmierci lub uszczerbku zdrowia na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Niektórzy uważają, że wystarczy sama Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego z NFZ i nie trzeba ekstra ubezpieczenia turystycznego ale niekoniecznie może wystarczyć: http://pamietnikwindykatora.pl/ubezpieczenie-turystyczne-wyjazdu-zagranicznego/.

Jeśli zamierzamy jeździć na nartach lub snowboardzie, albo uprawiać sporty ekstremalne zdecydowanie należy dokupić rozszerzenie zakresu ochrony o odpowiednie opcje, za które trzeba dodatkowo zapłacić. Również dodatkowo zalecane jest wykupienie opcji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które zaspokoi roszczenia osób trzecich za szkody majątkowe (np. zniszczony sprzęt narciarski) lub osobowe (np. doznany uszczerbek i cierpienie z powodu uszkodzenia ciała). Trzeba podkreślić, że zwyżka składki ubezpieczeniowej za podwyższone ryzyko wypadku, ratownictwa i leczenia następstw zdarzeń, które mogą przytrafić się podczas rekreacji i amatorskiej aktywności sportowej szczególnie w górach, jest niewspółmiernie mała w porównaniu do potencjalnych kosztów, które trzeba będzie ponieść nie mając polisy.

Ze względu na wysokie koszty usług medycznych w krajach UE wskazane jest, aby zawierać polisy turystyczne z sumą ubezpieczenia kosztów leczenia na poziomie nie mniejszym niż ok 30 000 euro.

Posiadając ubezpieczenie turystyczne należy mieć świadomość, że koszty porady lekarskiej, czy zakupu leków są z zasady refundowane, a więc trzeba je ponosić z własnej kieszeni. Natomiast uzyskanie kosztownych zabiegów, badań, czy operacji odbywa się bezgotówkowo, po okazaniu polisy i kontakcie z ubezpieczycielem.

Do otrzymania refundacji, jak bezgotówkowego świadczenia pomocy medycznej konieczne jest każdorazowo telefoniczne zawiadomienie ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji poprzez centrum alarmowe oraz skonsultowanie szczegółów i zasadności przebiegu i rodzaju leczenia. Bez dopełnienia tego warunku, ubezpieczyciel może kwestionować koszty do uwzględnienia przy wypłacaniu świadczenia. Aby mieć jasność, albo chociaż rozeznanie, jak i kiedy działa konkretnie wykupiona polisa, należy przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia (O.W.U.), stanowiące integralną część zawieranej umowy ubezpieczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *