Średnie miesięczne saldo na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Wyjaśniam niniejszym, jak oblicza się średnie saldo na koncie bankowym, bo już sporo pytań o to miałem. Otóż średnie saldo na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (pytania dotyczyły kont osobistych i firmowych), to suma stanów konta czyli sald z każdego dnia w miesiącu podzielona przez liczbę dni tego miesiąca. Uwaga, przy wyliczaniu średniego miesięcznego salda brane są salda na koncie z końca dnia, po ostatniej sesji wychodzącej i przychodzącej (ta kwestia też budziła wątpliwości pytających).

Odpowiednio wysokie średnie miesięczne saldo na rachunku bankowym może być premiowane przez bank zerową opłatą za prowadzenie tegoż rachunku bankowego: http://finansowy.info.pl/tanie-konto-osobiste-co-to-oznacza-wybor/. Im wyższe średnie saldo miesięczne tym dla banku lepiej, gdyż dzięki temu ma do dyspozycji więcej środków na udzielanie kredytów i dlatego premiuje klientom wyższe średnie salda które dają faktyczny obraz wielkości środków na rachunku bankowym w skali całego miesiąca. Oczywiście nie daje natomiast takiego obrazu wysokość jednorazowego wpływu na konto ani nawet suma miesięcznych wpływów na konto a jednak co najmniej jeden bank niedawno premiował / wciąż premiuje właśnie wysokość jednorazowego wpływu na konto, nie precyzując jednocześnie w tym zakresie limitu  miesięcznych wypłat i przelewów z konta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *